O nasprof.dr hab.lek.wet. Wojciech Zawadzki 

konsultant naukowy, wieloletnie doświadczenie naukowe i dydaktyczne oraz lata pracy w terenie jak i w praktyce małych zwierząt,autor licznych podręczników naukowych z zakresu specjalistycznej fizjologii weterynarynaryjnej.

 

Lek.wet. Marcin Zawadzki

właściciel Przychodni Weterynaryjnej

Telefoniczna Rejestracja w godzinach pracy :

71 724 55 57

Kom. Do Właściciela Przychodni :

694408450,  517047436

email : lecznica.salamandra@gmail.com

Specjalista w zakresie :

chirurgii weterynaryjnej

chorób psów i kotów

higieny środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego,

W trakcie specjalizacji z zakresu radiologii weterynaryjnej

dodatkowo posiada doświadczenie kliniczne w pracy z małymi zwierzętami i odbył liczne staże praktyczne i naukowe w Niemczech,Austrii,Holandii.

Specjalista Chirurgii Weterynaryjnej, odbywał i odbywa staże, szkolenia w kilku renomowanych Uniwersytetach Weterynaryjnych w Europie, aktualnie współpracujący z Wydziałem Weterynarii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Główne zainteresowania i profil pracy – chirurgia, położnictwo i interna zwierząt towarzyszących udomowionych oraz gospodarskich.

 

Pracownicy:

numer telefonu 71 724 55 57

dr Paulina Borecka

dr Paulina Golach

dr Magdalena Mirowska

stażyści / absolwenci UP Wrocław

 

Lekarze współpracujący

Specjaliści z zakresu Radiologii i Chirurgii Weterynaryjnej w całym kraju i za granicą